การสำรวจยอดขายรายไตรมาส 

                                                                                         พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย /อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค  และจังหวัด

· จำนวนสถานประกอบ

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่างไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2551

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย / รายรับระหว่างไตรมาส 1– 4 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่างไตรมาส 1– 4 พ.ศ. 2551 ของการขายปลีก

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่างไตรมาส 1 – 4  พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ของการขายปลีก

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-027-F-51-00-000-000-B

 

พ.ศ. 2551

 

-

 

เอกสาร

 

159

 

250

 

16