การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

                                                                                      พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.0  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocketbook : 14.5 x 21.0 ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย/อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

· ความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ

· ทักษะฝีมือแรงงานของกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานใหม่

· คุณลักษณะแรงงานในสถานประกอบการ ความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ

· ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการกับผู้ว่างงาน

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-048-F-51-00-000-000-B

   E2-048-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

-

CD-ROM

 

Pocketbook

267

48

300

แจกฟรี

16

-