การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· จำนวนสถานประกอบ

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย / รับ ระหว่างไตรมาส 2– 4  พ.ศ. 2550

        -  การขายปลีก

        -  โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และหอพัก

        -  ภัตตาคาร และร้านอาหาร  

· การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีก ระหว่างไตรมาส 2– 4 พ.ศ. 2550

                                       

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0 x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-027-F-50-00-000-000-B

 

พ.ศ. 2550

 

-

CD-ROM

 

119

250

 

16