สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· จำนวนสถานประกอบการ

· ขนาดของสถานประกอบการ

· รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

· รูปแบบการจัดตั้งตามเศรษฐกิจ

· การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ

· คนทำงานและลูกจ้าง

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E1-015-C-50-00-000-000-B

พ.ศ. 2550

ทั่วราชฯ

CD-ROM

 

-

650

16