10 ประเด็นสำคัญ สถิติ “การก่อสร้าง” ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

 ปี                                                                               ปี 2550  และไตรมาส  1  ปี 2551

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

· แนวโน้มของสถิติพื้นที่การก่อสร้างปี 50

· สถิติที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง

· ผู้ประกอบการควรวางแผนอย่างไรเพื่อให้สร้างอาคารแล้วสอดคล้องกับความต้องการ

        ในแต่ละพื้นที่  

                                       

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book   :  14.5 x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาทลงทะเบียน

E3-027-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

Pocket Book

 

22

แจกฟรี

 

-