สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

  • รายได้/ ค่าใช้จ่าย / หนี้สินของครัวเรือน ปี 2552
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2552
  • การเปรียบเทียบ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนรายภาค ปี 2552
  • การเปลี่ยนแปลงรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ปี 2550- 2552
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2550- 2552

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
E2-001-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
34
แจกฟรี
-