สรุปผลที่สำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง  พ.ศ. 2551

                                                                                                                                                                         

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารโรงเรือนและที่มิใช่อาคารโรงเรือน

· ลักษณะของการก่อสร้าง

· ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

· จำนวนอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

E3-025-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

 

Pocket book

 

44

 

แจกฟรี

 

-