การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก ๒ ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ
  • สิทธิการลาพักผ่อนของพนักงานโดยได้รับเงินเดือน
  • สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล/ประกันสุขภาพ
  • การปรับเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
  • นโยบายการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนพนักงานในปี 53

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-016-F-52-00-000-000-B

E2-016-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-

เอกสาร

Pocket book

142

40

250

แจกฟรี

22

-