แผ่นพับแนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ

กำหนดการออกหนังสือ : : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม: 15.0 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างสสช.
  • อัตรากำลัง
  • อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจที่สำคัญ
  • การให้บริการด้านสถิติ
  • การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ