เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูป Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

        

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคต่าง ๆ