สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                                                       และการสื่อสารในครัวเรือน 

                                                                            

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ารใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

· จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ

· การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือน

· ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน

· ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-002-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

50

แจกฟรี

-