รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                                                                            ของประเทศไทย

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

· ผลการประกอบการ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การสั่งซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายด้าน ICT

· วิธีการดำเนินธุรกิจ

· แนวโน้มและการคาดการณ์

· ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ e-Commerce

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-005-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

56

แจกฟรี

-