รายงานผลที่สำคัญการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

              - ประเภทผู้ประกอบการ

             - ประเภทอุตสาหกรรม

             - ขนาดของธุรกิจ

             - ระยะเวลาที่ทำธุรกิจ

  • ผลการประกอบการ

             - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

             - การสั่งชื้อสินค้า

             - ค่าใช้จ่ายด้าน ICT

  • วิธีการดำเนินธุรกิจ

             - การใช้เทคโนโลยี

             - การรับรองความน่าเชื่อถือ

             - รูปแบบการชำระเงิน การจัดส่งเอกสาร

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
I2-005-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
53
แจกฟรี
-