วิเคราะห์สถิติ e-Commerce เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และมูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • รู้จักผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

               - จำนวนร้านค้าออนไลน์

              - ประเภทผู้ประกอบการ

              - ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดของธุรกิจ

  • การส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
I3-004-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
74
แจกฟรี
-
 

.