สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                                                      ในครัวเรือน พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.0  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซ.ม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย/อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· โครงสร้างของประชากร

· ลักษณะของประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

· ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต

· การมีและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

I2-002-F-51-00-000-000-B

     I2-002-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

-

เอกสาร

Pocket book

 

287

49

 

300

แจกฟรี

25

-