เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูป Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ด้านเศรษฐกิจ

              - เศรษฐกิจมหาภาค

              - ขีดความสามารถในการแข่งขัน

  • ด้านสังคม

             - ประชากรและเคหะ

             - แรงงาน

            - การศึกษา

            - สาธารณสุข

            - สถิติสังคมอื่น ๆ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
T5-041-F-52-00-000-000-B
พ.ศ. 2553
-
Pock book
157
150
22