:: ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม
ผู้จัดการข้อมูล จิราพร 02-141-7487
วันที่ประกาศ
เรื่อง
3-07-56 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3-07-56 ผสช. ตรวจเยี่ยมจังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
18-06-56 ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนา
18-06-56 แบ่งปัน 1 วัน ใน 1 ปี เยี่ยมบ้านพักคนชรา และเลี้ยงอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำทีมข้าราชการ
5-05-56 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร.
27-05-56 สสช ผ่านการับรอง Certified FL
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
23-05-56 ผสช. ให้สัมภาษณ์มติชน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
23-05-56 ครบรอบ 50 ปี สสช.
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญครบรอบสถาปนา ปีที่ 50 โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ
17-05-56 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
17-05-56 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม
9-05-56 ผสช. ให้สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เกี่ยวกับสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9-05-56 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
14-03-56 ประชุมชี้แจงสำมะโนการเกษตร 2556
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
14-03-56 ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะอาจารย์และ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14-03-56 ประชุมอนุกรรมการรายได้ – รายจ่ายครัวเรือน
เมื่อวันที่ 12มีนาคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
14-03-56 ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
7-03-56 ประชุมเครือข่ายระบบสถิติ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม2556 นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม
7-03-56 บวงสรวงพระสุนทรวงศา(สิงห์)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2556 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาและงาน
27-02-56 ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
19-02-56 ประชุมชี้แจงโครงการ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
23-01-56 เตรียมความพร้อม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
18-01-56 นำเสนอผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
14-01-56 นำเสนอผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยนางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการ
14-01-56 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
14-01-56 ปีใหม่ สสช เมื่อวันที่ 27 ธ้นวาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
14-01-56 อวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงไอซีที เมื่อวันที่ 27 ธ้นวาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิติ์ ผู้อำนวยการ
14-01-56 อวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธ้นวาคม 2555 รองอำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะมอบกระเช้า
14-01-56 สสช จัดประชุมเชืงปฎิบัติการ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
25-12-55 ICT free wifi
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
3-12-55 ถวายสัตย์ปฎิญาณ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่
13-11-55 ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้การต้อนรับ
29-10-55 สสช. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม "การนำ
03-10-55 ครบรอบ 10 ปี ICT
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมตรีว่าการกระทรวง ICT
01-10-55 เปิดศูนย์การเรียน ICT ชุมชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 นายมานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
01-10-55 ประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ 1/2556
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจง
21-09-55 พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมตรีว่าการกระทรวง ICT
21-09-55 ประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
11-09-55 ประชุมชี้แจงโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ 1/2556
นางเบญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจง
08-09-55 กระทรวงไอซีที เปิดตัวนวัตกรรม ใช้ Tablet PC ในการสำรวจสถานการเด็กและสตรี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
08-09-55 กระทรวงไอซีทีจับมือ มท. พัฒนาระบบสนับ การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมุ่งแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่อย่างจริงจัง นำร่อง 10 จังหวัด
08-09-55 สสช. จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS4)
31-08-55 ผลงานกระทรวงไอซีทีในรอบ 1 ปี
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แถลงผลงานภายหลังดำรงตำแหน่ง
22-08-55 ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจสถานการณ์เด็ก
17-08-55 ก้าวสู่ 10 ปี ไปรษณีย์ไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
15-08-55 ครบรอบ 9 ปี CAT
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
15-08-55 ตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2555 นายปานชัย สุทธรางกูร ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24-07-55 ธรรมทัศนาจร ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการ
สักการะพระพุทธรูป พระธาตุเจดีย์ ฉลอง
23-07-55 ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18-07-55 ดูงาน
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศยูกันดา
11-07-55 UIDO ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจ
นางลักขณา ยุวประกร ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจ
และสังคม ให้การต้อนรับ Dr.Shyam Upadhyaya, Chief Statistician , UIDO
04-07-55 ตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 นางเมธินี เทพมณี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด
29-06-55 สสช จัดสัมนา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
15-06-55 แถลงผลการสำรวจ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้จัดเวทีสถานีความคิด : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า
ที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
08-06-55 สสช.ปลูกต้นไม้คลายร้อน
เเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ นำทีมข้าราชการ พนักงานร่วมโครงการปลูกต้นไม้คลายร้อนให้ผู้สูงอายุ
31-05-55 ลงนามความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานลงนาม
ความเข้าใจในการร่วมมือจัดทำการสำรวจสถานการณ์เด็ก
21-05-55 สสช ให้สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "ข่าว 5 หน้า 1"
17-05-55 สสช ให้สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สด
ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ"
17-05-55 สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม "คุณให้...ใครได้รับ"
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
2-05-55 สสช ส่ง "มาดี พร้อมลุย"
เมื่ิิอวันที่ 30 เมษายน 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายสุเมธ อินทามระ รองกรรมการผู้จัดการ
2-05-55 ปลัดไปซีทีเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
เมื่อวันที่ 27เมษายน 2555 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวง ICT เป็นประธาน
25-04-55 สสช. ร่วมแบ่งปันความรัก ความห่วงใย ให้ผู้สูงอายุ
25-04-55 ไทย – พม่า แลกเปลี่ยนความรู้
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประเทศพม่า
25-04-55 ปลัดไปซีทีเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 21เมษายน 2555 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวง ICT เยี่ยมศุนย์ราชการเรียนรู้ ICT
25-04-55 ประชุมอนุกรรมกรรมการ รายได้ราย - จ่ายครัวเรือน
เมื่อวันที่ 21เมษายน 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
17-04-55 พิธีรดน้ำขอพร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีรดน้ำ
17-04-55 สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11-04-55 แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
11-04-55 ตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 นายปานชัย สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25-03-55 สสช. จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโน/สำรวจ
โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25-03-55 สสช. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน)
21-03-55 สสช. จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโน/สำรวจ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 นางเบญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยกานสำนักงานสถิตแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุม
15-03-55 สสช. ร่วมลงนาม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
28-02-55 ตรวจราชการ
นายปานชัย  สุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการ ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติงาน
24-02-55 สสช.จัดประชุมทางไกล
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประชุมชี้แจง ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
22-02-55 ตรวจราชการ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
22-02-55 ตรวจราชการ นายธงชัย ทวีศานต์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน โดยมี นางเมตตา อนุศาสนกุล
22-22-55 ตรวจราชการ นายปานชัย  สุทธางกูร  ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ได้เดินทางไปตรวจราชการ ในพื้นที่ เขต ๒ กลุ่ม ๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง)
21-02-55 ตรวจราชการ
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
  - ไปตรวจสอบการทำงานหอเตือนภัย
จังหวัดสตูล
21-02-55 ตรวจราชการ
นายปานชัย สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและความคืบหน้า การแปลงแผนแม่บทสถิติสู่ระดับจังหวัด
20-02-55 แสดงความยินดีกรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๑ ปี
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย
นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี แก่
นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
20-02-55 ตรวจราชการ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
16-02-55 ตรวจราชการ นายธงชัย ทวีศานต์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการ
   - ที่สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
   - ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
   - ที่สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16-02-55 ตรวจราชการ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
13-02-55 ประชุมการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทย เมื่อวันพุธที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   และคณะติดตามจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
25-01-55 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ
25-01-55 ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
25-01-55 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ (กสส.) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
4-01-55 อวยพรวันขึ้นปีใหม่
นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   พร้อมคณะร่วมมอบกระเช้าอวยพร นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม 
4-01-55 รมว.ทก. ถวายสัตย์ปฏิญาณ
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
     
  ข่าวปี 54