จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
จังหวัด/อำเภอ/ตำบลจำนวนประชากรรวมจำนวนประชากรชายจำนวนประชากรหญิงจำนวนบ้าน
      จังหวัดจันทบุรี514,616253,618260,998197,815
อำเภอเมืองจันทบุรี124,14759,40264,74556,880
            ตลาด9,8914,6945,1975,839
            วัดใหม่15,9237,6808,2437,090
            คลองนารายณ์8,0533,8654,1883,149
            เกาะขวาง12,6856,0386,6475,754
            คมบาง4,2832,0742,2091,323
            ท่าช้าง27,07512,83514,24013,790
            จันทนิมิต13,3646,3746,9906,830
            บางกะจะ10,0704,8825,1883,933
            แสลง4,8092,3612,4481,866
            หนองบัว6,1132,8333,2802,055
            พลับพลา11,8815,7666,1155,251
อำเภอขลุง55,94627,54728,39919,583
            ขลุง11,1885,3585,8303,851
            บ่อ6,8943,3723,5222,093
            เกวียนหัก4,5742,1542,4201,795
            ตะปอน3,1961,5221,6741,044
            บางชัน3,5341,8631,6711,384
            วันยาว5,4912,7582,7331,795
            ซึ้ง4,9602,4562,5041,733
            มาบไพ2,4371,1661,271749
            วังสรรพรส3,0141,4801,534962
            ตรอกนอง2,4191,2061,213794
            ตกพรม3,9971,9542,0431,310
            บ่อเวฬุ4,2422,2581,9842,073
อำเภอท่าใหม่70,35434,14136,21323,884
            ท่าใหม่8,1803,8354,3453,299
            ยายร้า1,893900993527
            สีพยา1,635788847519
            บ่อพุ1,283606677354
            พลอยแหวน1,632777855667
            เขาวัว3,5171,6701,8471,365
            เขาบายศรี7,2653,5393,7262,660
            สองพี่น้อง7,3233,5403,7832,356
            ทุ่งเบญจา11,7415,8125,9294,356
            รำพัน3,4431,6831,7601,039
            โขมง3,2931,4421,851688
            ตะกาดเง้า7,5423,7253,8172,105
            คลองขุด4,7572,3402,4171,789
            เขาแก้ว6,8503,4843,3662,160
อำเภอโป่งน้ำร้อน40,85121,26719,58414,133
            ทับไทร12,4016,2626,1394,618
            โป่งน้ำร้อน10,1655,6314,5343,621
            หนองตาคง8,9884,6474,3413,097
            เทพนิมิต4,7812,4812,3001,394
            คลองใหญ่4,5162,2462,2701,403
อำเภอมะขาม30,46515,15615,30911,590
            มะขาม7,7443,8103,9343,352
            ท่าหลวง2,3771,1671,210968
            ปัถวี7,0923,5823,5102,723
            วังแซ้ม4,0561,9802,0761,422
            ฉมัน4,1082,0942,0141,399
            อ่างคีรี5,0882,5232,5651,726
อำเภอแหลมสิงห์30,65914,99315,66610,318
            ปากน้ำแหลมสิงห์9,0244,4164,6082,965
            เกาะเปริด3,2861,6521,6341,189
            หนองชิ่ม5,3472,6652,6821,525
            พลิ้ว5,4082,5732,8352,060
            คลองน้ำเค็ม1,554755799530
            บางสระเก้า2,2151,0561,159692
            บางกะไชย3,8251,8761,9491,357
อำเภอสอยดาว63,58832,10931,47922,725
            ปะตง15,1397,6317,5086,352
            ทุ่งขนาน10,5145,2785,2363,620
            ทับช้าง16,0338,1067,9275,186
            ทรายขาว12,8436,5306,3134,072
            สะตอน9,0594,5644,4953,495
อำเภอแก่งหางแมว39,03119,67219,35916,188
            แก่งหางแมว9,2254,7124,5134,036
            ขุนซ่อง11,2425,6715,5714,722
            สามพี่น้อง5,6732,8122,8612,149
            พวา9,8424,9974,8453,921
            เขาวงกต3,0491,4801,5691,360
อำเภอนายายอาม32,81015,97016,84011,758
            นายายอาม10,0304,8815,1494,598
            วังโตนด3,5351,6581,8771,286
            กระแจะ4,6922,3282,3641,293
            สนามไชย4,3672,1202,2471,270
            ช้างข้าม4,7412,3322,4091,334
            วังใหม่5,4452,6512,7941,977
อำเภอเขาคิชฌกูฏ26,76513,36113,40410,756
            ชากไทย4,1432,0312,1121,572
            พลวง6,8733,4113,4623,427
            ตะเคียนทอง4,3032,2042,0991,504
            คลองพลู6,0432,9993,0442,044
            จันทเขลม5,4032,7162,6872,209
ที่มา: สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ