สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
 

แนะนำสำมะโน

    :: สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

ผู้จัดการข้อมูล สกุลกานต์ 02-142-1240
กราฟ กราฟ
   
incon ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในปี 2554
     สรุปข้อมูลเบื้องต้น (การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร
  incon กรุงเทพมหานคร icon (124 KB)
incon ปริมณฑล icon (200 KB)
incon ทั่วราชอาณาจักร icon (142 KB)
incon ภาคกลาง icon (130 KB)
incon ภาคเหนือ icon (97.0 KB)                    
incon ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ icon (123 KB)
incon ภาคใต้ icon (200 KB)
   
   
รูปภาพ ทำความรู้จักกับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
รูปภาพ รายละเอียดการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
รูปภาพ ประเด็นถาม - ตอบ
รูปภาพ แบบสอบถาม (แบบนับจด)
รูปภาพ แผนการดำเนินงาน
   
       สำมะโนที่เกี่ยวข้อง
incon สำมะโนอุตสาหกรรม
incon สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ