บรูไนดารุสซาลาม

Calendar

บรูไนดารุสซาลาม

ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29
เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)Currency : B$ (Brunei Dollar)
กระทรวงการต่างประเทศและการค้า Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10278.html

ราชอาณาจักรกัมพูชา

Sitemap

ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)
ผู้นำรัฐบาล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา เรียล (1 บาท ประมาณ 130 เรียล)
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10277.html

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Note

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร: ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง กรุงจาร์กาต้า
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
หน่วยเงินตรา รูเปียห์ (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 35 บาท)
กระทรวงการต่างประเทศ  Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10271.html

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Porforlio

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมุข: พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone) ประธานประเทศ สปป. ลาว (President of the Lao PDR)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร: นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)
ภาษาราชการ : ภาษาลาว
หน่วยเงินตรา : กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ) (2553)

กระทรวงการต่างประเทศ  Website: http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13

มาเลเซีย

Note

มาเลเซีย
ประมุข: สมเด็จพระราชาธิบดี อัลมูตัสสิมู บิลลาฮี มูฮิบบุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์ อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ อิบินี อัลมาฮูม สุลต่าน บาดิชาห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14
หัวหน้าฝ่ายบริหาร: ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค (Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ: มาเลย์, อังกฤษ, จีน และทมิฬ
หน่วยเงินตรา : ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10 บาท )
กระทรวงการต่างประเทศ  Website: www.kln.gov.my

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Porforlio

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ประมุข : ประธานาธิบดี นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein)
เมืองหลวง : เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw)
ภาษาราชการ : เมียนมาร์/พม่า
หน่วยเงินตรา : จั๊ต อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๗๒๕ จั๊ตเท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒๔ จั๊ตเท่ากับประมาณ ๑ บาท (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔)

กระทรวงการต่างประเทศ  Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257- %%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Note

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประมุข: นาย Benigno S. Aquino III ประธานาธิบดี
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษาราชการ: ฟิลิปิโน สเปน และอังกฤษเป็นภาษาราชการ
หน่วยเงินตรา : เปโซ (1 เปโซ ต่อ 0.70 บาท – 6 ม.ค. 2554)

กรมกิจการต่างประเทศ  Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10253-.html

สาธารณรัฐสิงคโปร์

Porforlio

สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประมุข: นายเอส อาร์ นาธาน (2542-ปัจจุบัน) ประธานาธิบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหาร: นายลี เซียน ลุง (2547-ปัจจุบัน) นายกรัฐมนตรี
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษาราชการ: อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ
หน่วยเงินตรา : ดอลลาร์สิงคโปร์
กระทรวงการต่างประเทศ  Website: http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10249-C.html

ราชอาณาจักรไทย

Note

ราชอาณาจักรไทย
ประมุข: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหาร: นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ : ภาษาไทย
หน่วยเงินตรา : บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท)
กระทรวงการต่างประเทศ  Website:  http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Porforlio

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุข: นายเจือง เติน ซาง (Truong Tan Sang) ประธานาธิบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหาร: นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี
เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)
ภาษาราชการ : Vietnamese
หน่วยเงินตรา : เงินด่ง (1 บาท ประมาณ 697 ด่ง เมื่อ เดือนตุลาคม 2555)
กระทรวงการต่างประเทศ Website :  http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14