บริการสถิติและสารสนเทศภาครัฐ

Work One

สารสนเทศเด่น (Infographic)

การนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศ ในลักษณะที่เป็นรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
อ่านต่อ
Work One

สืบค้นตารางสถิติ

การสืบค้นข้อมูลจากการสำมะโน/สำรวจ ในรูปแบบตาราง excel
อ่านต่อ
Work One

สถิติเพื่อการบริหารตามนโยบายรัฐบาล

ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ถึงปีปัจจุบัน)

อ่านต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th